Posts tagged blog cancer du sein chl
Blog cancer du sein au relais pour la vie

10500 personnes ont participé au relais pour la vie. Au total 375 équipes, dont l'équipe du blog Cancer du sein CHL, ont eu le plaisir de participer.Tous solidaires pour soutenir, encourager les patients, familles dans le combat contre la maladie ou en mémoire de ceux qui n'ont pas pu participer.

lire la suite

Read More
RELAIS POUR LA VIE ! INSCRIVEZ-VOUS!

ans chronomètre ni classement, le relais pour la vie est plus qu’un événement sportif. Il s’agit de courir ou de marcher sous le signe de la solidarité.Le blog cancer du sein est présent pour toutes les femmes concernées du cancer du sein .

Vous êtes patiente / famille ou concerné par le cancer du sein ?

lire la suite

Read More
Bescht Wënsch fir 2018

Vun ganzem Häerzen, schecken ech iech Kraaft a Courage fir déi schwéier Zäiten ze iwwerstoen.
Ech wënschen iech datt 2018 iech den Trouscht gett, deen dir verdéngt.Datt dëst Joer esou douce ewéi méiglech gëtt an datt dir vun all klengem Moment vum Liewe mat äre Léifsten verbrengt.
2018 as en neit Joer wou dir op mech ziele kennt a wou ech iech zur Säit sti.

Mat vollem Respekt

Laura

Read More