Bescht Wënsch fir 2018

Vun ganzem Häerzen, schecken ech iech Kraaft a Courage fir déi schwéier Zäiten ze iwwerstoen.
Ech wënschen iech datt 2018 iech den Trouscht gett, deen dir verdéngt. Datt dëst Joer esou douce ewéi méiglech gëtt an datt dir all klengen Moment vum Liewe mat äre Léifsten verbrengt.
2018 as en neit Joer wou dir op mech ziele kennt a wou ech iech zur Säit sti.

Mat vollem Respekt

Laura